SAGT-Odsherred.dk

Siden er senest revideret: 08052015

 

 


wp5adf0c60_0f.jpg
wpdf035c4b_0f.jpg
wpf45bd495_0f.jpg
wp360b5df6_0f.jpg
wp0376173c_0f.jpg
wp02ad16fe_0f.jpg
wp6ccc8be1_0f.jpg

Regelsæt

Brandregulativ   Omhandler regler for afbrænding af haveaffald, lejrbål og Skt. Hans bål

 

Vedligeholdelse af grøfter/dræn

 

Private fællesveje :Hvordan og hvem skal vedligeholde private fællesveje = sommerhusveje? Det kan du læse mere om her: www.odsherred.dk/page667.aspx

 

Nye regler for udlejning af sommerhuse og fritidsboliger! Den11. maj 2010 har folketinget vedtaget lovforslag om forhøjelse af bundfradraget for indkomst ved sommerhusudlejning.

Læs mere her: www.ret-raad.dk/Private/Articles/Article%20list.aspx

Bade og bådebroer

Det er enten kommunen eller Kystdirektoratet, der kan tillade bade- og bådebroer opsat.

Kommunen kan give tilladelse til åbne pælebroer eller flydebroer; under 50 m længde og med maks. 1,5 m vanddybde; på private enkeltejendomme og på grunde, der tilhører grundejerforeninger.

I alle øvrige tilfælde er det Kystdirektoratet, der skal give tilladelse. Se de nærmere regler på Kystdirektoratets hjemmeside. Læs mere her: www.odsherred.dk/page657.aspx

Vil du indhente viden om kystbeskyttelse i Odsherred så læs her: www.odsherred.dk/page647.aspx

Grundejerforeningernes vejnet betegnes som ”Private fællesveje”, hvilket betyder alle har adgang til at benytte vejen jfr. Lov om private fællesveje – nr. 1537 af 21. dec. 2010 www.retsinformation.dk  . Se hele dokumentet herunder: Adgangsforhold til stranden fra grundejerforeningernes veje

Vision-2015 fra Odsherred Kommune

Digitalisering af byggetilladelser: Alle byggetilladelser skal nu fremsendes digitalt. Se mere her.

 

 

 

Følgende regelsæt er gældende for grundejere I Trundholm/Odsherred kommune. De enkelte regelsæt kan downloades og printes ud til eget brug.