En indsats for at bevare den oprindelige natur i sommerhusområderne

Naturen er presset i Danmark – og det gælder også i Odsherred. Sommerhusgrundene udgør ca. 20% af kommunens areal og er typisk udstykket fra de naturtyper der er særligt under pres, nemlig strandenge/-overdrev, andre enge eller de tørre overdrev på bakkerne. Det vil derfor have afgørende betydning for naturen i kommunen, at sommerhusgrundene fortsætter med at være passende vilde.

Læs mere her…