Velkommen hos SAGT Odsherred

SAGT er sammenslutningen af grundejerforeninger i Trundholm.
Vi repræsenterer 88 grundejerforeninger i alt.

Afbrændingsforbud i Holbæk, Kalundborg og Odsherred

Det varme vejr betyder forhøjet risiko for brande. Vestsjællands Brandvæsen har derfor udstedt afbrændingsforbud for Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner, der gælder fra torsdag d. 15. juni 2023 kl. 09:00 og indtil det ophæves.

SAGT-Nyt, efterår 2022

Her kommer lige en kort oversigt over det der har optaget bestyrelsen i SAGT siden sidste repræsentantskabsmøde.