Velkommen hos SAGT Odsherred

SAGT er sammenslutningen af grundejerforeninger i Trundholm.
Vi repræsenterer 92 grundejerforeninger i alt.

SAGT-Nyt, efterår 2022

Her kommer lige en kort oversigt over det der har optaget bestyrelsen i SAGT siden sidste repræsentantskabsmøde.