Handlingsplan

Handlingsplaner for SAGT’s aktiviteter beskrives dels i handlingsplanen, og dels i stikordslisten. Originalteksten kan findes her, hvorfra dokumenterne også kan printes ud.

Aktiviteter

 1. Møder med Koordinationsudvalget for Sammenslutninger af fritidshusejere i Odsherred Kommune (KSO) / Møder med Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere (SOL)
 2. Deltagelse i kommunale råd og nævn
 3. Medlemspleje
 4. Trafik i sommerhusområderne
 5. Private fællesveje
 6. Grundejerforeningernes opgaver
 7. Natur og miljø
 8. Kommunale tiltag
 9. Vandmiljø

For yderligere om de enkelte punkter, se stikordslisten.

Stikordslisten

 1. Der afholdes 3 KSO-møder årligt og 3 SOL-møder årligt.
 2. SAGT er repræsenteret i møder med Grønt Råd, holder orienteringsmøder med eksterne myndigheder/lokalråd samt Odsherred Forsyningsselskab.
 3. SAGT opdaterer løbende vores hjemmeside, vi udsender medlemsnyt.
 4. SAGT arbejder for ensartede lave hastigheder på kommunens sommerhusveje og ensartede retningslinier for vedligeholdelse af de kommunale og nationale gang- og cykelstier.
 5. SAGT arbejder på at få kommunen til at indse de har en vægtig tilsynsopgave i forbindelse med vejvedligeholdelse.
 6. Det er grundejerforeningernes bestyrelsers opgave at påse overholdelse af vedtægter og tinglyste deklarationer, samt sikre veje og dræn/grøfter overholder krav og retningslinier. Udeladelse heraf kan være ansvarspådragende. SAGT’s bestyrelse yder gerne rådgivning.
 7. SAGT giver råd og vejledning om brug og færdsel i sommerhusområderne og naturen i det hele taget. Se vor håndbog “Håndbog for gæster og turister i Odsherred”. Den findes på dansk, tysk, engelsk og fransk.
 8. SAGT holder sig løbende orienterede om situationen og udviklingen i kommunen, herunder den kommunale kloakering i sommerhusområderne.
 9. Med udgangspunkt i konstateret øget vandforurening bl.a. i Korevlesystemet, går SAGT aktivt ind i arbejdet for dokumentation af udviklingen med henblik på forbedring.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information i forbindelse med handlingsplanen.