Om SAGT

Hvem er SAGT?

SAGT er sammenslutningen af grundejerforeninger i Trundholm. Vi repræsenterer 92 grundejerforeninger i Odsherred.

Vort formål er at samle alle Trundholms fritidsgrundejerforeninger og vejlaug med henblik på at varetage og værne fælles anliggender og interesser såvel indadtil som udadtil overfor kommunen og offentlige myndigheder.

Hvordan orienterer vi?

SAGT afholder repræsentantskabsmøde i Københavnsområdet hvert år i april måned, hvor foreningerne kan stille med 2 repræsentanter. Referat udsendes til foreningernes formænd. SAGT-Nyt udsendes et par gange årligt.

Tilknyttede foreninger

Se en oversigt over tilknyttede foreninger…

Odsherred Kommune

SAGT deltager i de af kommunen arrangerede årsmøder. Hertil kommer 2-3 møder med Odsherred Forsyning, samt 4 årlige møder i Grønt Råd.

Øvrige myndigheder

SAGT arbejder målrettet på at løse eventuelle problemer. Først og fremmest med Odsherred Kommune, men det kan også være via korrespondance og møder med f.eks. Farvandsvæsenet, Politiet, Trafikministeriet, Sundhedsvæsenet, Region Sjælland m.v.


Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information i omkring SAGT Odsherred.