Persondatapolitik

1. Indledning

I det følgende kan du læse SAGT Odsherreds politik for behandling af de personoplysninger, du afgiver, når du færdes på SAGT Odsherreds hjemmeside.

Når du færdes på SAGT Odsherreds hjemmeside er vilkårene i denne persondatapolitik gældende. Når du færdes på hjemmesiden er SAGT Odsherreds cookiepolitik desuden gældende.

Hvis ikke du kan acceptere nedenstående vilkår, bedes du undlade at benytte SAGT Odsherreds hjemmeside.

SAGT Odsherred værner om dine personoplysninger og er opmærksom på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, der modtages fra dig.

SAGT Odsherred betragtes som dataansvarlig i henhold til den gældende persondatalovgivning. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:

SAGT Odsherred
E-mail: bestyrelsen@sagt-odsherred.dk

2. SAGT Odsherreds indsamling af dine personoplysninger

SAGT Odsherreds behandling af dine personoplysninger lever op til de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen samt de dertilhørende bekendtgørelser. SAGT Odsherred gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de oplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en bruger ønsker slettet, og som SAGT Odsherred ikke længere har noget grundlag for at behandle.

Når du benytter dig af denne hjemmeside forudsætter det, at du afgiver visse personoplysninger. Dette er nødvendigt af hensyn til at kunne bruge hjemmesidens fulde funktionalitet. SAGT Odsherred indsamler og registrerer derfor de personoplysninger, du afgiver på SAGT Odsherreds hjemmeside i forbindelse med din brug af hjemmesiden.

3. Hvilke oplysninger indsamles?

Når du besøger SAGT Odsherreds hjemmeside, indsamles og behandles typisk følgende typer af oplysninger:

 1. Hvilke sider du har besøgt og hvornår
 2. Din IP-adresse
 3. Din geografiske placering
 4. Hvilken browser du anvender

Ovennævnte oplysninger indhentes ved hjælp af cookies, og der henvises derfor til den gældende cookiepolitik, som indeholder en nærmere beskrivelse af vilkårene for indhentelse, opbevaring, videregivelse og sletning af ovennævnte oplysninger. Du kan altid finde cookiepolitikken frit tilgængelig på SAGT Odsherreds hjemmeside, og du bliver endvidere bedt om at acceptere cookiepolitikken, når du klikker dig ind på hjemmesiden.

For at kunne anvende kontaktformularerne, behandler SAGT Odsherred ligeledes følgende personoplysninger om dig:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Grundejerforening

4. Formålet med indsamlingen og opbevaringsperiode

SAGT Odsherred indsamler dine personoplysninger i forbindelse med kontaktformularen og til det formål at forbedre indholdet på hjemmesiden.

SAGT Odsherred opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de ovennævnte formål. Hvis du ønsker at få slettet dine personoplysninger hos SAGT Odsherred, har SAGT Odsherred pligt til at slette dine personoplysninger inden for 30 dage.

5. Videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger videregives ikke til en tredjepart, medmindre dette er krævet i henhold til gældende lovgivning eller fastslået ved dom.

I forhold til sletning og videregivelse af de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med din tilstedeværelse på hjemmesiden, henvises der til cookiepolitikken.

6. Opbevaring af medlemmernes data

SAGT Odsherred indsamler følgende oplysninger om medlemmerne:

 • Navn
 • Helårs- og sommerhusadresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse

Data opbevares sikkert af bestyrelsen. Data bruges kun til at varetage SAGT Odsherreds virke såsom at udsende diverse informationer relateret til grundejerforeningerne, samt registrering af medlemmernes kontingentindbetalinger.

Personoplysninger videregives ikke til 3. part, uden det enkelte medlems godkendelse. Personlige data vil blive slettet, når man ikke mere er medlem af SAGT Odsherred.

SAGT Odsherred bestræber sig på at leve op til forskrifterne i databeskyttelsesforordning.

7. Brug af databehandlere

Ovennævnte personoplysninger overlades til de databehandlere, som er tilknyttet SAGT Odsherred. Databehandlerne behandler alene personoplysningerne efter instruks fra SAGT Odsherred og således også kun til de specifikke formål, der er oplyst i denne politik. Databehandlerne er desuden underlagt samme forpligtigelse til beskyttelse af personoplysningerne som SAGT Odsherred selv.

8. Sikkerhed omkring dine personoplysninger

SAGT Odsherred behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har oretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Der tages dagligt back-up af alle vores elektroniske data, og vi har beskyttet os ved at have installeret blandt andet antivirussoftware og firewalls.

9. Ret til indsigt i dine personoplysninger, mulighed for sletning og klageadgang

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger SAGT Odsherred behandler om dig, og hvad grundlaget er herfor, ligesom du har ret til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie. Du har desuden ret til at få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig hos SAGT Odsherred. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan rette henvendelse til SAGT Odsherred ved at skrive til denne e-mailadresse: bestyrelsen@sagt-odsherred.dk. Derudover har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.


Hvis du har spørgsmål i forhold til SAGT Odsherreds behandling af dine personoplysninger, er du også meget velkommen til at kontakte SAGT Odsherred på ovennævnte e-mailadresse.