Regelsæt

Følgende regelsæt er gældende for grundejere i Trundholm/Odsherred Kommune. De enkelte regelsæt kan downloades og printes ud til eget brug.


Brandregulativ

Omhandler regler for afbrænding af haveaffald, lejrbål og Skt. Hans bål.


Vedligeholdelse af grøfter og dræn

Hvad er vandløb og hvem vedligeholder private vandløb?


Private fællesveje

Hvordan og hvem skal vedligeholde private fællesveje/sommerhusveje?


Udlejning af sommerhuse og fritidsboliger

Den 11. maj 2010 har folketinget vedtaget lovforslag om forhøjelse af bundfradraget for indkomst ved sommerhusudlejning.


Bade- og bådebroer

Det er enten kommunen eller Kystdirektoratet, der kan tillade bade- og bådebroer opsat. Kommunen kan give tilladelse til åbne pælebroer eller flydebroer; under 50 m længde og med maks. 1,5 m vanddybde; på private enkeltejendomme og på grunde, der tilhører grundejerforeninger. I alle øvrige tilfælde er det Kystdirektoratet, der skal give tilladelse.


Kystbeskyttelse i Odsherred

Læs om kystbeskyttelse og se hvilke muligheder du har for at løse dine udfordringer.


Adgangsforhold til stranden fra grundejerforeningernes veje

Grundejerforeningernes vejnet betegnes som “Private fællesveje”, hvilket betyder, at alle har adgang til at benytte vejen jfr. “Lov om private fællesveje”, nr. 1537 af 21. december 2010.


Vision 2025 fra Odsherred Kommune

Byrådet i Odsherred Kommune har besluttet en vision frem mod 2025.


Digitalisering af byggetilladelser

Alle byggetilladelser skal nu fremsendes digitalt.


Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information i forbindelse med ovenstående.