Foredrag af Jørgen Stoltz

Efter årets repræsentantskabsmøde var slut ca. kl. 21:00, holdt tidligere skovfoged i Odsherred, Jørgen Stoltz, et foredrag om naturpleje. Foredraget var understøttet af et slideshow og gav mange interessante oplysninger/idéer til hvorledes vi bedst bevarer den smukke natur i vores område.

Læs et mindre referat af foredraget her…