Invitation til workshop om naturen i sommerhusområderne

Danmarks Naturfredningsforening Odsherred, Grønt Råd Odsherred og Odsherred Kommune inviterer til workshop om naturen i sommerhusområderne.