Peter Post Hansen er fratrådt som formand

Efter mange år i SAGT’s bestyrelse – først som medlem, senere som formand – valgte Peter Post Hansen i januar 2021 at fratræde med øjeblikkelig virkning.

Peter Post Hansen blev første gang valgt til SAGT’s bestyrelse på et repræsentantskabsmøde 2002, og han overtog formandsposten i 2013 efter Doris Nellemann Stillhof.

SAGT takker ham for hans store indsats, og ønsker ham alt godt fremover.

Vor næstformand Poul Jørgensen fortsætter som konstitueret formand indtil førstkommende repræsentantskabsmøde.