Tal fra landliggerundersøgelsen

I februar 2018 blev den nye landliggerundersøgelse offentliggjort på VisitOdsherreds hjemmeside. Desværre er undersøgelsen nu fjernet igen, men læs alligevel hvordan det så ud i 2018. Det er sikkert ikke blevet færre kroner, sommerhusejerne lægger i Odsherred år 2020.

Her er nogle hovedtal

Af Odsherreds ca. 24.000 sommerhuse, benyttes de 21.000 som egentlige sommerhuse, med gennemsnitligt 57 overnatninger pr. år af 2,6 personer + 1,2 gæster eller i alt 3,8 personer pr. overnatning.

Sommerhusene lægger 1.100 mio. kr. i Odsherred hvert år fordelt med 377 mio. kr. til håndværk/inventar/service og 726 mio. kr. til dagligvarer/restaurant. Hvert sommerhus har altså et årligt forbrug i Odsherred på 51.000 kr.

Lægges hertil ejendomsskatter mv. og vandforbrug, bidrager sommerhusejerne med i alt kr. 1.400 mio. kr. til omsætning i Odsherred eller ca. 67.000 kr./år/hus.