Velkommen hos SAGT Odsherred

SAGT er sammenslutningen af grundejerforeninger i Trundholm.
Vi repræsenterer 92 grundejerforeninger i alt.

SAGT-Nyt, marts 2020

Grundet den verserende COVID-19-krise, har bestyrelsen valgt at udskyde det kommende repræsentantskabsmøde.