Velkommen hos SAGT Odsherred

SAGT er sammenslutningen af grundejerforeninger i Trundholm.
Vi repræsenterer 88 grundejerforeninger i alt.

Foredrag af Jørgen Stoltz

Efter årets repræsentantskabsmøde var slut ca. kl. 21:00, holdt tidligere skovfoged i Odsherred, Jørgen Stoltz, et foredrag om naturpleje. Foredraget var understøttet af et slideshow og gav mange interessante oplysninger/idéer … Læs mere