SAGT-Odsherred.dk

Siden er senest revideret: 11122016

 

 


wp5adf0c60_0f.jpg
wpdf035c4b_0f.jpg
wpf45bd495_0f.jpg
wp360b5df6_0f.jpg
wp0376173c_0f.jpg
wp02ad16fe_0f.jpg
wp6ccc8be1_0f.jpg

SAGT-nyt

Forsikring

På repræsentantskabsmøder gennem årene har der ofte været spørgsmål til – skal vi være forsikrede.

Det er SAGTs opfattelse, at grundejerforeninger der har tilskødede veje/fællesarealer gør klogt i at tegne en erhvervsansvarsforsikring. Dette af hensyn til evt. skadeserstatning til personer/materiel der beskadiges pga. manglende/dårlig vedligeholdelse.

Det er endvidere SAGTs opfattelse, at grundejerforeninger bør overveje at tegne en ”bestyrelsesansvarsforsikring”. Dette fordi man som bestyrelsesmedlem i en forening risikerer at blive gjort personlig erstatningsansvarlig i forbindelse med økonomiske beslutninger, hvis disse fører til tab for fx foreningen, kreditorer, leverandører og banker. Det gør ingen forskel, at arbejdet er frivilligt og ulønnet. Der er tale om et personligt erstatningsansvar, og medlemmerne hæfter derfor med hele deres private formue.

 

Nyheder pr. april 2016:

  • Postkassesagen handler om, at postmesteren i Holbæk har krævet postkasseanlæg sat op i sommerhusområderne.
  • Kloakeringen genoptages. Ny tidsplan foreligger.
  • Sommerhusområdets udviklingspulje indeholder også i 2016 kr. 300.000
  • Vindmølleprojekt i Sejrøbugten er stoppet af en sortand
  • Tangrensning
  • Arbejdet i Sommerhusrådet (SOL)
  • Årsmøde og repræsentantskabsmødet

Nyhedsbrev April 2016 omhandler Postkassesagen, Kloakeringen, Sommerhusområdets udviklingspulje, Vindmølleprojekt i Sejrøbugten, Tangrensning, Arbejdet i SOL (Sommerhusrådet), Årsmøde og repræsentantskabsmøde

 

 

På denne side vises korte overskrifter til diverse nyheder. Se hele teksten under   Arkiv, Nyhedsbreve